( epub ) کتاب آه ☆ یاسین حجازی


READ کتاب آه

کتاب آه

جملاتى که دو نفر با هم گفته اند و رفته اند و کسى آن میان شنیده، هر کدام، تکه اى از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان مى توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه کولاژ را دید فراوانند کسانى که على رغم بسیارها که جسته گریخته شنیده اند، هنوز دقیقا نمى دانند قتل حسین ابن على «چه طور» اتفاق افتادبه نظر نویسنده مقدمهکتاب هایى که براى دادن یک تصویر یا چندخط از یک نامه، کلى سلسله اسناد و توضیح و تحلیل و تعلیقه براى خواننده ردیف مى کنند، هم به او اجازه نمى دهند کولا?. 15 ketabeAH

FREE READ ´ WIKIWEBDIR.CO.UK ↠ یاسین حجازی

?ش را «خودش» کامل کند هم بعضى وقت ها حوصله اش را سر مى برند که تا ته بخواندشان و از روى صفحاتى نخوانده نپرد این طورى هاست که تا بوده کتاب هاى این چنینى قیافه هایى خشک و جدى داشته اند و مفروض خوانندگان این بوده که وصالى سخت و کند و دیر مى دهند و ناخودآگاه ترسیده اند از این که سراغشان بروند این شاید برجسته ترین دلیل ناشناخته ماندن کتاب هایى نظیر نفس المهموم استکتاب آه شامل وقایع پس از بیعت مردم با یزید ابن معاویه تا بازگشتن خاندان حسین ابن على ـ بى او ـ به مدینه است.

یاسین حجازی ↠ 1 FREE READ

کتاب آه همه تصویر و دیالوگ و نامه است تصویرها و دیالوگ ها و نامه های ردوبدل شده میان شخصیت های دخیل در حادثه کربلای سال شصت و یک هجری و چیزی بیش از این نیستکتاب آه حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» است ـ کتابی که غالب نقلهای صحیح مقاتل و کتب تاریخ را در خود گرد آورده و جزءجزء حادثه قتل حسین ابن علی را ـ از شش ماه پیشتر تا چند ماه بعدترش ـ ثبت کرده است نفس المهموم بیش از 50 سال پیش به فارسی گردانده شد در مقدمه کتاب آه می خوانیم یک تصویر، پاره اى از یک نامه یا.


10 thoughts on “کتاب آه

 1. says:

  کتاب خلاصه ای از کتاب نفس المهموم شیخ عباس قمیه، که از کتب معتبر مربوط به تاریخ کربلاستنفس المهموم که اسمش از حدیث امام صادق اخذ ش

 2. says:

  بسیار عالی استمن کتاب صوتی اش را گوش کرده ام با این که میشد بهتر و حرفه ای تر باشد ولی شنیدنی استچون حسن بن علی از دنیا رحلت کرد شیعیان در عراق به جنبش آمدند و به حسین نامه نوشتند در خلع م

 3. says:

  هوالحقبعد از هفت هشت سال بار دیگر خواندمش این دفعه به صورت پیوسته و در عرض سه چهار روزگمان نمی‌کردم به مانند مرتبه پیشین برای لذت‌بخش باشد چه برسد که بسیار بیشتر لذت بردم و بهره‌مند شدمواقعا یاسین حجازی با نفس المهموم شیخ عباس

 4. says:

  میتوان سه تحلیل کلی از وقوع حادثه کربلا بر اساس قهرمان ماجرا حسین بن علی ارائه کرد سرسپردگی به فرمان الهی، تدبیر عقلان

 5. says:

  کتاب یک صفحۀ قرمز رنگ دارد مواظب باشید که آن صفحه را نخوانید که اگر خواندید بساط یک‌عمر دردکشیدن را برای خودتان جور کرده‌اید

 6. says:

  محرم دو سال پیش خوندمش و الان هم که نزدیکای محرم هستیم دوباره یادش افتادم، خیلی دوستش دارم به نظرم ارزش چندین بار خوندن رو داره

 7. says:

  و آه از آن صفحه قرمز کتاب خوب و روان و جامعی بود از آنچه پیش و پس و در کربلا گذشت

 8. says:

  «کتاب آهـــ»ترجمه ی نفس المهموم البته بهتر است بگویم بازخوانی آنخیلی خو

 9. says:

  مي خوني و پيش ميري منتظري برسي ب صفحه اي ك سفيد نيست وامام ت شهيد ميشهچه پيش رفتياشك از ديدگان حسين روان گشت و گفتبعد از تو، خاك بر سر دنيا

 10. says:

  کتاب را سال پیش خریده بودم امسال گفتم باید بالاخره بنشینم و تمامش کن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *