Ebook வெக்கை read

characters வெக்கை

சமூக நிலை பற்றிக் கோபமும் மனித நேரமும் கலை வெற்றி கூட்டுவதில் மிகுந்த சிரத்தையும் கொண்டவர் பூமணி சுந்தர ராமசாமிசாதாரணமானதொரு பழி தீர்க்கும் கதையாக முதல் வாசிப்புக்குத் தென்படும் ‘வெக்கை’ ஒரு இலக்கியப் படைப்பு என்னும் ரீதியில் நுட்பமான பல பரிமாணங்களைக் கொண்டது ஏற்றத்தாழ்வும் சுரண்டலும் நிரம்பிய ஓர் அமைப்பின் முரண்களைப் பற்றியும் அவற்றைத் தீர்மானிக்கும் சமூகப் பொருளாதாரக?. I might be biased because I am from a small village like the one the story is set inI walked along with the characters in the fields of my village and it brought up childhood memories The love for family and brotherhood stood up than anything in this short story

review ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ò Poomani

வெக்கை

?? விடுபட முடியாத ஒரு பதினைந்து வயதுச் சிறுவனின் மனம் பழியின் கொழகொழப்பான திரவத்தால் நிரப்பப்படும் பயங்கரம் எளிய மிருதுவான சொற்களால் கலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வெற்றி தோல்வி பற்றிய புழக்கத்திலிருக்கும் சொற்களைத் தன் தணிந்த குரலால் மறுக்கும் ஒரு கலைஞன் அவற்றின் விளைவுகளைக் குறித்துத் தன் வாசகனோடு நிகழ்த்தும் மிகத் துக்ககரமான உரையாடல் எனவும் இந்நாவலைச் சொல்லலாம் தேவிபாரத?. Waiting to see what Vetri does with this

Poomani Ò 5 Read

? காரணிகளைப் பற்றியும் ஆராயும் முனைப்புக் கொண்ட ஒரு நாவல் என்று சொல்வது இந்த நாவலைப் பற்றிய ஒரு எளிய புரிதலாகவே இருக்க முடியும் பூமணி எழுப்பும் கேள்விகள் இவற்றைக் காட்டிலும் முக்கியமானவை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையில் பூமணி பழியின் அரசியலையும் அறத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் இவ்வுலகின் மீதான தான் வாழும் நிலத்தின் மீதான ஆச்சரியங்களிலிருந்தும் குழந்தைமையின் பேதமையிலிருந்தும?. Ideally I would want to give only 35 stars There s a lot to like about this book It discusses the oppression and politics of revenge A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India However following two points made me uncomfortable and hence 35 Even if you are a native Tamil this isn t an easy read You need to know the dialect from the region of Tirunelveli And I didn t like it that the ending was open


10 thoughts on “வெக்கை

 1. says:

  I might be biased because I am from a small village like the one the story is set in.I walked along with the characters in the fields of my village and it brought up childhood memories. The love for family and brotherhood stood up than anything in this short story.

 2. says:

  15 year old Chidambaram killed a man.His father and himself run away to the jungle. Heat in Chidambaram’s mind made him endure harsh conditions, unpleasant circumstances and eventual surrender to law. Poomani explains very vividly about day to day hindrances low caste tamil families go through. How they live in fear and how they battle those fears, most of the time individually. It’s inspired by a true story. Simpl

 3. says:

  Perhaps I should have read the book first, before watching what is now a super hit movie starring Dhanush. But maybe that wouldn't have changed much given that the book is still better and unarguably different. There is something very poetic about the way the book moves through scenes of sylvan solitude but deals with all the problems of coexistence.If I had one gripe with the book, it was that it did not tackle the concept of caste as muc

 4. says:

  Chidambaram, on whom the author has inflicted the torment of wandering endlessly across hills and plains, is my and many other's doorway to these hauting memories and dreams. The boy’s world is like a garden she

 5. says:

  Ideally I would want to give only 3.5 stars. There's a lot to like about this book. It discusses the oppression and politics of revenge. A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India. However, following two

 6. says:

  Well written novel. When i start read this this novel my soul travel with along Selamparam and his dadAsuran mov

 7. says:

  Sometimes it's difficult to read the regional Tamil. it's explains vengeance about a murder. well handled emoti

 8. says:

  Waiting to see what Vetri does with this.

 9. says:

  How to read this

 10. says:

  When I picked up Heat, I expected a fugitive story with a lot of movement and maybe some really intense moments,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *